Studie

2012

Mlýn Rovné

Ing.arch. Kateřina Hudečková

Ing.arch.Nataša Zounková

2011

Interier RD Obytný prostor

Ing.arch. Kateřina Hudečková

Bc.Vanda Mráčková

2010

Rekonverze čerpací stanice ČD na Ekocentrum Brno

Ing.arch. Petr Jandora

Ing. Gabriela Nováková

2009

Studie Dětského hřiště Praha 3 Habrová

Ing.arch. Kateřina Hudečková

Ing. Gabriela Nováková

Kamil Dostál

Rozhledna Hostišová

Ing. Gabriela Nováková