Architektonický a projekční ateliér

Úvodní foto

Architektonicko projekční ateliér JAMDESIGN vznikl v roce 2006 jako volné sdružení.

Zabýváme se územním plánováním (architektonicko – urbanistické studie, územní plány, regulační plány), projektováním staveb rodinných domů, bytových domů, občanského vybavení (studie, DUR –dokumentace k územnímu řízení, DSP – dokumentace k stavebnímu povolení, RPD – realizační projektová dokumentace, DVD – dokumentace pro výběr dodavatele ) a kompletními návrhy interierů.

Součástí naší práce je spolupráce se zahradními architekty a profesními specialisty. Preferujeme navrhování staveb v duchu přírodních materiálů v souladu s okolím a přírodou (nízkoenergetické a pasivní domy) a nedílnou součástí našeho projektování je zohledňování návrhů staveb v duchu staročínského Feng-shui.